سنگ محوطه برای حیاط

معرفی سنگ های محوطه سازی

در این نوشته ما می خواهیم سنگ هایی که در محوطه سازی استفاده می شوند را معرفی کنیم

معرفی سنگ های محوطه سازی

طراحی حیاط با سنگ

سنگ محوطه

سنگ های محوطه سازی شامل سنگ های دیواره و کف و وسایل سنگی مثل آبنما و گلدان و میز و صندلی و بسیاری چیزهای دیگر است.

سنگ دیواره محوطه

سنگ آنتیک دیواره

سنگ دیواره ورقه ای

سنگ ورقه ای

برای دیواره می توان از سنگ های ورقه ای، مالون در رنگ های مختلف استفاده کرد.

 • سنگ ورقه ای
 • سنگ مالون
 • سنگ آنتیک

سنگ کف محوطه

سنگ کیوبیک

سنگ کف

Pavement flag-stone slate dark grey outdoor floor surface covering closeup on stone background

سنگ کفپوش

سنگ کف

همینطور برای کف از سنگ های بادبر، ورقه ای، کیوبیک (شش وجهی). سنگ های کف ساب نخورده و همینطور تیشه ای نیز استفاده کرد.

 • سنگ بادبر
 • سنگ تیشه ای
 • سنگ ورقه ای
 • سنگ کیوبیک (شش وجهی)
 • سنگ کف
 • لاشه سنگ
 • سنگ ریزه

 

سنگ های حجمی محوطه

آبنمای سنگی

آبنمای ایتالیایی

سنگ محوطه برای حیاط

باغچه با طراحی سنگ

همینطور می توان از دیگر المان های سنگی مثل آبنما سنگی، حوض سنگی، میز و صندلی سنگی، نیمکت سنگی، گلدان سنگی و بسیاری دیگر از المان ها استفاده کرد.

 • آبنما سنگی
 • حوض سنگی
 • گلدان سنگی
 • میز و صندلی سنگی
 • نیمکت سنگی
 • نرده سنگی (صراحی)

قیمت سنگ های محوطه به طور مستقیم با محل پروژه در ارتباط است زیرا هزینه حمل یک عامل بسیار مهم در تعیین قیمت سنگ های محوطه است.

نکته مهم در استفاده از این سنگ ها طرح و محل اجرای سنگ های محوطه سازی است. ضمن اینکه اجرا نیز بخش مهمی در زیبایی کار خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *